• 0 342 3604372

Gaziantep Eğitim Fakültesi'nin sekiz bölümünden biri olan Özel Eğitim Bölümü henüz aktif eğitim-öğretim hayatına başlamamış, bölüme öğrenci alınmamıştır. Mevcut durumda bir yardımcı doçent ve doktora eğitimi sürecindeki üç araştırma görevlisini bünyesinde barındıran Özel Eğitim Bölümü'nün akademik ve idari yapılanması için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

Hakkımızda